Avgifter

 

Välkommen till

Staffanstorps sportskytteklubb

 

 

 

 

 

 

                          

 

Medlemmar

 

Medlemsavgift 300:- (BG 323-3616 endast medlemsavgifter)

 

Enskild serie 55:-

 

Häfte à 10 Serier 500:-

 

En ask (25 st) ammunition 100:-

 

 

Juniorer

 

Medlemsavgift 50:-

 

Häfte 10 Serier 300:-

 

En ask (25 st) ammunition 100:-

 

 

 

Icke medlemmar

 

Serie 70:-

 

En ask (25 st) ammunition 100:-

 

Lån av vapen 50:-/serie

 

 

 

Bokning av bana för grupper (kräver egen instruktör)

 

Bana  300:-/tim

 

vapen 100:-/tim

 

(Boka i god tid! Vi hanterar endast kontanter.)